close

 • Olla truu mu Isamaale, Poola Vabariigile

   

 • POOLA – EESTI POLIITILISED SUHTED

 • Poola - Eestii poliitilised suhted

  Poola taastas diplomaatilised suhted Eestiga 9. septembril 1991.a. ning 2.juulil 1992.a. allikirjastati Tallinnas Poola Vabariigi ja Eesti Vabariigi vaheline sõpruse, koostöö ja heanaaberlikkuse leping. Enne 1995. a. sõlmiti kõige tähtsamate kahepoolsete lepingute pakett. Viimastel aastatel on Poola-Eesti kahepoolsed sidemed, sealhulgas eelkõige poliitilised ja majanduskontaktid, veelgi elavnenud

  Mõlema riigi saamine Euroopa Liidu liikmeiks ning Eesti astumine NATO-sse avasid uued võimalused kahe riigi poliitiliseks koostööks nii kahepoolselt kui ka rahvusvahelistes mitmepoolsetes suhetes. Praegu on eriti tähtis kahe riigi Valitsustevahelise komisjoni ning samuti EL nn. Ida- ja Põhjamõõtme riikide vaheline koostöö. Ka meie mõlema riigi välispoliitilised prioriteedid on põhipunktides sarnased.

  Poola ja Eesti on huvitatud regionaalse koostöö arendamisest ja ülemaailmse julgeoleku kindlustamisest, sealhulgas ühisest võitlusest rahvusvahelise terrorismiga ning heanaaberlike suhete sisseseadmisest Venemaaga. Väga hästi arenevad meievahelised kontaktid Läänemeremaade Nõukogu egiidi all, sest mõlemad riigid keskendavad tähelepanu koostöö arendamisele võitluses organiseeritud kuritegevusega, samuti transpordivõrkude ehituse ja keskkonnakaitse valdkondades  2004. a. juunist kuni 2005.a. juunini oli Poola Läänemeremaade Nõukogu eesistujamaa.

  Eesti ja Poola saamine Euroliidu liikmeks aitas kaasa kontaktide elavnemisele nii peaministrite kui välisministrite tasandil. V Läänemeremaade Nõukogu riikide tippkohtumise ajal Laulasmaal 21.06.2004.a. toimus ka meie kahepoolsete suhete ajaloo jooksul esimene Poola peaministri visiit Eestisse. Selle kahepoolse kohtumise ajal esitas Marek Belka Eesti peaministrile Juhan Partsile kutse visiidiks Poolasse. 28.-29. septembril oli Eesti peaminister Juhan Parts töövisiidil Varssavis ning peale kahepoolsete kõige kõrgemal tasemel toimunud kõneluste külastas ta selle visiidi käigus ka Rahvusliku Mälu Instituuti ning pidas loengu Euroopa Kolleegiumis Natolinis. 

  Ka Poola Seimi esimehe Józef Oleksy visiit Tallinnasse 8.-9.11.2004 lisas Poola ja Eesti vahelistesse koostöösuhetesse uut dünaamikat. Seimi esimeest saatsid Poola-Eesti, Balti riikide ja Põhjamaade koostöö- ning sõprusgruppe esindavad seimisaadikud

  Poola Kindralstaabi ülema kindral Czesław Piątase ja kaitseministri I asetäitja Janusz Zemke visiidid said tuntavateks märkideks Eesti ja Poola kui NATO liikmete ühises koostöös. Oluliseks tulemuseks on ka Poola aktiivne osalemine Balti riikide õhuturbes. Uue impulsi kõikide Sise- ja Haldusminiseeriumile alluvate teenistuste koostööks andis minister Ryszard Kaliszi visiit Tallinnas 10.11.2004. Ministrit saatsid Poola Piirivalveteenistuse Ülem kindral Józef Klimowicz ja politseipeadirektori I asetäitja üleminspektor Eugeniusz Szczerbak. Pidev koostöö nii meie välisministeeriumide kui ka sise- ja kaitseministeeriumide vahel toimib ka ekspertide tasemel.
   
  Oluliseks osaks meie suhetes said ka parlamendikomisjonide, sealhulgas eriteenistuste komisjoni ja väliskomisjoni esindajate ning Poola-Eesti, Balti riikide ja Põhjamaade vahelise koostöö sõprusgruppide külaskäigud.

  Uued algatused saavad teoks ka regionaalkoostöö raames: elavnevad nii majandussidemed kui ka turism. Üheks Suursaatkonna eesmärgiks on tihedate koostöökontaktide loomine Lublini ja Tartu vahel. Esimeseks sammuks sel teel sai Tartu ja Lublini osavõtt europrogrammist HERMES. Nende kahe ülikoolilinna vahelised kontaktid on samuti oluliseks panuseks riikidevaheliste poliitiliste, kultuuri- ja majandussuhete arengusse, mõjutades ja elavdades Poola ja Eesti omavahelisi kontakte samamoodi kui ka paljude teiste linnade ja valdade vaheline regionaalkoostöö.

  Visiidid Poolasse:     

   

  • 6. juunil 2014 osales president Eesti Toomas Hendrik Ilves Wrocławi Globaalsel Foorumil, kus sai kätte Atlandi Nõukogu Vabaduse Auhinna.
  • 3.-4. juunil 2014 osales Eesti välisminister Urmas Paet ajalooliste Seimi- ja Senativalimiste 25. aastapäeva tähistamisel; toimus ka Eesti ja Poola välisministrite kahepoolne kohtumine.
  • 3. juunil 2014 võttis Eesti president Toomas Hendrik Ilves osa ajalooliste Seimi- ja Senativalimiste 25. aastapäeva tähistamisest ning Euroopa riikide ja USA liidrite kohtumisest.
  • 18.-20. märtsil 2014 oli Varssavis ja Gdańskis riigivisiidil Eesti president Toomas Hendrik Ilves koos pr.Evelin Ilvesega. Teda saatsid muuhulgas kaitseminister Urmas Reinsalu ja kultuuriminister Urve Tiidus   
  • 25. november 2013 – Balti riikide ja Poola kaitseministrite kohtumine. Eesti poolt osales minister Urmas Reinsalu.
  • 25.-27. september 2013 – Eesti kaitsejõudude ülemjuhataja Riho Terrase visiit.
  • 18.-19. september 2013 – Poola Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika valdkonna aseriigisekretäri Robert Kupiecki visiit: sõjaväeatašee büroo avamine/Poola Armee päeva ja Poola allveelaeva ORP ORZEŁ Tallinnast põgenemise aastapäeva tähistamine, kahepoolsed konsultatsioonid, osavõtt „ABCD” konverentsist
  • 22.-23. juuli 2013 – Eesti presidendi Toomas Hendrik Ilvese töövisiit: kahepoolsed kõnelused president Komorowskiga, kindral J. Laidoneri mälestustahvli avamine J.Piłsudski Muuseumis Sulejówekis, osavõtt Suursaadikute Nõupidamisest 2013
  • 9. detsember 2012 – Eesti presidendi Toomas Hendrik Ilvese osalemine Krakówi Strateegilise Õppekeskuse korraldatud konverentsil Poland and the World in the 21st Century.                         
  • 9.-10. november 2011- Eesti presidendi Toomas Hendrik Ilvese visiit, kohtumised president Bronisław Komorowski ja välisminister Radosław Sikorskiga
  • 21.-24. august 2012 - Eesti president Toomas Hendrik Ilves koos pr.Evelin Ilvesega eravisiidil Poola presidendipaari juures.

  • 26. aprill 2012 Eesti peaminister Andrus Ansip osales Hiina ja Kesk-Euroopa riikide valitsusjuhtide kohtumisel Varssavis.

  • 21. aprill 2012 Riigikogu esimees Ene Ergma osales Poola Seimis toimunud Euroopa Liidu riikide parlamentide esimeeste konverentsil.

   • 17. aprill 2012 Eesti president Toomas Hendrik Ilves osales Chicagos toimuva  NATO tippkohtumise ettevalmistamisele pühendatud Poola, Läti ja Eesti presidentide kohtumisel.
  • 13. juuni 2011- Eesti peaministri Andrus Ansipi kohtumine peaminister Donald Tuskiga Gdańskis.
  • 27. mai 2011- Eesti president Toomas Hendrik Ilves osales CEE riikide presidentide kohtumisel Varssavis, mille ajal leidis aset ka kohtumine president Bronisław Komorowskiga.
  • 5. detsember 2010- Eesti, Läti ja Leedu peaministrid kohtusid Varssavis peaminister Donald Tuskiga.
  • 8.september 2010- Eesti president Toomas Hendrik Ilves kohtus Krynica Majandusfoorumi ajal president Bronisław Komorowskiga.
  • 24. mai 2010- Välisminister Urmas Paet osales välisministrite Idapartnerluse-teemalisel kohtumisel Sopotis.
  • 19.-20. mai 2010- Eesti president Toomas Hendrik Ilves oli eravisiidil Poolas, kus talle omistati Lublini Katoliikliku Ülikooli audoktori tiitel. Eesti president kohtus Seimi esimehe Bronisław Komorowski ja välisminister Radosław Sikorskiga.
  • 20.aprill 2010- Eesti president Toomas Hendrik Ilves koos abikaasaga asetasid lilled Lech ja Maria Kaczyński sarkofaagi juurde.
  • 18. aprill 2010- Eesti peaminister Andrus Ansip osales president Lech Kaczyński pidulikul matusetalitusel.
  • 5.-7. märts 2010- Eesti peaminister Andrus Ansip visiidil Poolas.
  • 19.-20. jaanuar 2010- Eesti välisministri Urmas Paeti kohtumine Radosław Sikorskiga.
  • 7. detsember 2009- Eesti presidendi Toomas Hendrik Ilvese visiit, kohtumine president Lech Kaczyńskiga.
  • 1. september 2009- Peaminister Andrus Ansip osales II Maailmasõja puhkemise 70. aastapäeva mälestus- pidustustel.
  • 23.-25. jaanuar 2009- Eesti presidendi Toomas Hendrik Ilvese visiit, kohtumine president Lech Kaczyńskiga.
  • 6. detsember  2008- Eesti peaministri Andrus Ansipi jutuajamine peaminister Donald Tuskiga kliimapaketi-teemalise kohtumise vaheajal.
  • 10.-11. november 2008- Eesti president Toomas Hendrik Ilves Poolas seoses Iseseisvuspäeva tähistamise pidustustega.
  • 1.-3. august 2008- Eesti president Toomas Hendrik Ilves kohtus Wiślas president Lech Kaczyńskiga.
  • 3.-4. aprill 2007- Eesti president Toomas Hendrik Ilves töövisiidil Poolas. Kohtumine president Lech Kaczyńskiga.
  • 12.-13. juuni 2007- Eesti peaminister Andrus Ansip ametlikul visiidil Poolas. Kohtumine peaminister Jarosław Kaczyńskiga.
  • 11. november 1998- Eesti president Lennart Meri Varssavis seoses iseseisvuse taassaavutamise aastapäeva pidustustega.
  • 28. aprill 1998- Eesti president  Lennart Meri visiidil Poolas. Kohtumine president Aleksander Kwaśniewskiga, visiit Senatis.
  • Mai 1993 – Eesti president  Lennart Meri visiidil Poolas.

  Visiidid Eestisse:

   

  • 26.-27. mail 2014  toimus Poola Kaitsejõudude Kindralstaabi ülema, kindral Mieczysław Gocułi kahepoolne visiit: leidsid aset kohtumised Eesti Vabariigi kaitseministri Sven Mikseri ja  Riigikogu kaitsekomisjoni esimehe Mati Raidmaga.
  • 9.-10. veebruaril 2014  Kultuuri- ja rahvuspärandi ministri Bogdan Zdrojewski visiit ning osalemine X Chopini nim.noorte pianistide konkurssi lõpetaval galakontserdil, kohtumised Eesti kultuuriringkondade esindajatega ja kõnelused EV kultuuriministriga.
  • 3. veebruaril 2014 osales peaminister Donald Tusk Balti riikide Ministrite Nõukogu mitteformaalsel peaministrite kohtumisel (kohtusid Eesti, Leedu, Läti ja Poola valitsusjuhid) 
  • 11. märts 2013 – Peaminister Donald Tuski töövisiit, kõnelused peaminister A. Ansipi ja president T.H. Ilvesega

    

   16.-17. jaanuar 2013 – Poola Vabariigi Seimi esimehe Ewa Kopaczi ametlik visiit, kohtumised Riigikogu esimehe E. Ergma, peaminister A. Ansipi ja president T.H. Ilvesega27. augustil 2012. a. on Tallinnas visiidil Poola välisminister Radosław Sikorski. Oma visiidi ajal kohtub ta Eesti välisministri U. Paetiga, kellega koos osaletakse iga-aastasel Eesti suursaadikute konverentsil ja avatakse Eesti Idapartnerluskeskuses seminar Valgevene kodanikuühiskonna esindajatele.

  • 22.-24. augustil 2012. a. oli Eestis visiidil Poola Relvajõudude Peastaabi ülem kindral Mieczysław Cieniuch. Visiidi ajal kohtus ta muuhulgas Eesti kaitseministri U. Reinsalu ja Eesti kaitsejõudude ülemjuhataja brigaadikindral R. Terrasega. Ta külastas muuhulgas ka Ämari lennuväebaasi ja NATO Küberkaitsekeskust Tallinnas. Euroopa natsismi- ja kommunismiohvrite mälestuspäeva (MRP aastapäeva) tähistamisel 23. augustil 2012 pani kindral Cieniuch pärja Vabadussõja võidusamba jalamile Tallinnas Vabaduse väljakul.

    

   Visiit toimus erakordselt heas õhkkonnas ja kinnitas traditsiooniliselt suurepäraseid Poola-Eesti suhteid ning Poola ja Eesti relvajõudude head koostööd.

  • 1.-2. detsember 2011- President Bronisław Komorowski Vihula mõisas. President Bronisław Komorowski kohtumine  Leedu, Läti ja Eesti presidentidega. Kõnelustel käsitleti EL finantsperspektiivi aastateks 2014-2020, energeetilist julgeolekut ning transpordi infrastruktuuri arengut regioonis.

  • 28.-29. märts 2011- President Bronisław Komorowski töövisiidil Eestis, mille ajal käsitleti Poola prioriteetide küsimusi eesistumisajal Euroopa Liidu Nõukogus, kahepoolset koostööd, energeetilist julgeolekut ja transporditaristut. Kohtumine Eesti presidendi Toomas Hendrik Ilvesega.
  • 10. detsember 2010- Välisminister Radosław Sikorski visiidil Tallinnas, mille käigus arutati kahepoolseid suhteid ja koostööd Euroopa Liidu ning NATO foorumitel. Välisminister Radosław Sikorski kohtus ka president Toomas Hendrik Ilvesega.
  • 22.-23. aprill 2010- Välisminister Radosław Sikorski NATO-riikide välisministrite mitteformaalsel kohtumisel.
  • 14. aprill 2010- Välisminister Radosław Sikorski visiidil Tallinnas.
  • 16.-17. aprill 2009- Peaminister Donald Tuski visiit, kohtumised president Toomas Hendrik Ilvese ja peaminister Andrus Ansipiga.
  • 28. august 2008- President Lech Kaczyński töövisiidil Tallinnas. Balti riikide ja Poola presidentide kohtumine, arutamaks olukorda Gruusias.
  • 18. märts 2008- President Lech Kaczyński visiit, kohtumine president Toomas Hendrik Ilvesega.
  • 14. märts 2008- Kaitseminister Bogdan Klich visiidil Tallinnas.
  • 8. detsember 2006- Välisminister Anna Fotyga töövisiidil Tallinnas.
  • 30.-31. mai 2006- Seimi esimees Marek Jurek koos Poola Vabariigi Seimi ja Senati delegatsioonidega  Tallinnas.
  • 29.-30. märts 2006- Peaminister Kazimierz Marcinkiewicz ametlikul visiidil Tallinnas.
  • 23. veebruar 2006- Ekspresident Lech Wałęsa visiit seoses talle Maarjamaa Risti ordeni omistamisega.
  • Juuli  2005- President Aleksander Kwaśniewski ametlik visit, kohtumised president Arnold Rüütli ning peaminister Andrus Ansipiga.
  • 10. november 2004- Sise- ja haldusministri Ryszard Kaliszi mitteametlik visiit Tallinnas.
  • 8.-9. november 2004- Seimi esimehe Józef Oleksy ametlik visiit Tallinnas koos parlamendisaadikute delegatsiooniga.
  • 21. juuni 2004- Peaminister Marek Belka visiit seoses Läänemere Riikide Nõukogu V  tippkohtumisega.
  • 23.-24. märts 2004- Poola Vabariigi Kaitsejõudude Peastaabi ülema kindral Czesław Piątase ametlik visiit.
  • Mai 2002- Endise välisministri Władysław Bartoszewski visiit seoses mälestustahvli avamisega Saksa, Poola ja Tšehhoslovakkia juutide massimõrva kohas Kalevi-Liival.
  • Veebruar 2002- Kultuuriminister Andrzej Caliński visiit seoses Narva Chopini-nim. Noorte Pianistide Konkursi finaaliga.
  • Juuli 2002- Välisministri Władysław Bartoszewski visiit Tallinnas.
  • September 2001- President Aleksander Kwaśniewski pidulik hüvastijätt (oma viimasel ametiajal) president Lennart Meriga Tallinnas.
  • Jaanuar 2000- Seimi esimees Maciej Płażyński Tallinnas.
  • August 1999- Välisminister Bronisław Geremeki visiit seoses Euroopa Liitu kandideerivate riikide välisministrite kohtumisega.
  • August 1999- President Aleksander Kwaśniewski ametlikul visiidil Eestis.
  • Mai 1997- President Aleksander Kwaśniewski  visiidil Tallinnas seoses Balti riikide, Poola ja Ukraina presidentide tippkohtumisega.
  • Mai 1994- President Lech Wałęsa ametlikul visiidil Tallinnas.
  • Juuli 1992- Välisminister Krzysztof Skubiszewski visiidil Tallinnas.

    

  •  

   

  Print Print Share: