close

 • Olla truu mu Isamaale, Poola Vabariigile

   

 • UUDISED

 • 7 June 2017

  Reedel, 2. juunil 2017. a. valiti Poola kuuendat korda ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks. Poola valimine ühte peamisse ÜRO organisse annab tunnistust meie maa panuse tunnustamisest rahvusvahelise rahu ja julgeoleku säilitamisel ning usaldusest, mille rahvusvaheline üldsus meile on omistanud.

  Julgeolekunõukogu mängib globaalses julgeolekudiskussioonis juhtivat rolli, otsides lahendusi konfliktidele kas rahumeelsete meetmetega või jõudu kasutades. Riigi esindatus selles esinduskogus tõstab tema rahvusvahelist kaalu ning prestiiži ja annab võimaluse aktiivsemalt lülituda maailma julgeoleku tugevdamise üritustesse ning ÜRO kõige tähtsamate eesmärkide elluviimisse.

   

   

  Solidaarsus-Vastutus-Kaasamine

  Julgeolekunõukogu koosseisu kuulub 15 riiki, millest viiel (Hiina, Prantsusmaa, Venemaa, USA ja Suurbritannia) on alalise liikme staatus. Ülejäänud 10 riiki on Peaassamblee poolt valitavad 2-aastaseks perioodiks, sealhulgas valitakse igal aastal viis uut mittealalist liiget. Minevikus on Poola JN liikmeks olnud aastatel 1946-47, 1960, 1970-1971, 1982-1983 ja 1996-1997.

  Poola valimine JN ajutise liikme kohale aastateks 2018-2019 on meie riigi kuues ametiaeg Julgeolekunõukogus. Alates 1. jaanuarist 2018 hakkab Poola kaasosalema otsuste tegemisel kõige tähtsamates maailma rahu ja julegolekuga seotud küsimustes.

  Poola esitas ametlikult oma kandidatuuri ÜRO Julgeolekunõukogusse aastateks 2018-2019 märgusõnade „Solidaarsus-Vastutus-Kaasamine Zaangażowanie” all 2009. a. märtsis, intensiivne liikmelisuse kampaania algas aga mullu septembris. „Riigil, mis on ÜRO Julgeolekunõukogu liige, on selle perioodi jooksul alati ka oma eesistumisaeg, mis tähendab seda, et saab efektiivselt välja tulla, esinedes omaenese agendaga – s.o teemadega, mille üle vastav riik tahab ÜRO JN foorumil diskuteerida,” ütles toona PV president Andrzej Duda.

  Presidendipalees toimunud kampaania alustamise konverentsil kinnitas Poola VM juht Witold Waszczykowski, et liikmelisus ÜRO JN-s pole mitte ainult "prestiiž, pole ainult uhkustunne fakti üle, et Poola saab olla olulise rahvusvahelise organi liige, milline võtab vastu tähtsaid rahvusvahelist poliitikat puudutavaid otsuseid, vaid ka võimalus tutvustada meie regiooni ja meie tundlikkust rahvusvahelistes küsimustes".

   

   

  Prioriteedid

  Poola hakkab ÜRO julgeolekunõukogus võitlema mitte ainult oma huvide eest, vaid teatud viisil on ka Kesk- ja Ida-Euroopa regiooni hääleks. Iga riik, mis taotleb kohta ÜRO Julgeolekunõukogus, esindab oma regiooni – Poola puhul on selleks 23 riigist koosnev Ida-Euroopa riikidegrupp. Ainsaks konkurendiks Ida-Euroopast oli Poolale ÜRO Julgeolekunõukogu valimistel aastateks 2018-2019 Bulgaaria, ent novembris 2016. a. loobus ta rivaliseerimast.

  Poola tahab kasutada oma liikmelisust julgeolekunõukogus, pööramaks rahvusvahelise üldsuse tähelepanu globaalse iseloomuga probleemidele – nagu  terrorism, inimsusevastased kuriteod ning rahvusvahelise õiguse aluspõhimõtetest mittekinnipidamine. Poola agendas on tähtis koht ka olukorral Ukrainas ja osalemise taastamisel ÜRO rahuvalveoperatsioonides. Kõige tähtsamateks prioriteetideks Poola liikmelisuse ajal ÜRO Julgeolekunõukogus on JN töö efektiivsuse tugevdamine ning selle organisatsiooni rolli ja autoriteedi suurendamine.

   

   

  Õiguse jõud

  Poola naaseb Julgeolekunõukogu koosseisu pärast rohkem kui 20 aastast eemalolekut. Selle aja jooksul on Poola rahvusvaheline positsioon muutunud ning meie maa on saanud NATO ja Euroopa Liidu liikmeks. Ent dünaamiliselt muutuv rahvusvaheline olukord, ka Poola ning Euroopa Liidu vahetus naabruses jääb rahutuks. Seades rahvusvahelistes suhetes esikohale rahvusvahelise õiguse ülimuslikkuse, hakkab Poola JN liikmena püüdlema „õiguse jõule, aga mitte jõu õigusele” tugineva maailma ülesehitamisele.

  Poola alustab oma 2-aastast liikmelisuseaega 1. jaanuaril 2018. a. Koos Poolaga valiti ÜRO Julgeolekunõukogusse tähtajaks 2018-2019 Kuveit, Ekvatoriaal-Guinea, Peruu ja Elevandiluurannik. Täiendavatel lisavalimistel Lääne-Euroopa grupi raames sai valituks Holland, kes vahetab välja Itaalia ja omab ÜRO JN liikme mandaati kuni aastani 2018.

   

  Print Print Share: