close

 • Olla truu mu Isamaale, Poola Vabariigile

   

 • UUDISED

 • 24 July 2017

  PV VM avaldus.

  Mitmeid kuid kestab Poolas justiits- ja kohtusüsteemide reformimisprotsess. Tuginedes demokraatlikule mandaadile, viiakse ellu valimisprogrammi ning Poola valitsus püüab korrastada justiitsvaldkonda pärast pikkade aastate jooksul asetleidnud hooletussejätmisi ning eelmiste võimude tegematajätmist. Valitsus pingutab, et viia reformid ellu kooskõlas Euroopa standarditega, kasutades ära EL liikmesriikide kogemusi ja sealt ülevõetud lahendusi, säilitades seejuures idee kolmikvõimude lahususest.

   

  Kahetsustundega oleme täheldanud, et ühiskonna poolt väga oodatud reformipüüdlusi kasutatakse opositsiooni poolt ära jooksvas poliitilises võitluses, nii kodu- kui välismaal. Rahutusega märkame ka püüdeid sekkuda jätkuvalt sisemisse reformimisprotsessi.

   

  Selles kontekstis oleme pannud tähele Euroopa Komisjoni asejuhi Frans Timmermansi järjekordset reaktsiooni. Niisugune tegevus on alusetu ega ole õigustatud, kuna Poola kohtusüsteemi reformimisprotsess on alles alanud. See tegevus on liiga enneaegne; siin pole kohta Komisjoni asejuhi „isiklikul missioonil”.

   

  Mitme kuu vältel peab Poola dialoogi rahvusvaheliste institutsioonidega, kannatlikult selgitades justiitsvaldkonna reformimise protsesse. Muuhulgas on EL üldasjade komisjoni istungite ajal riigi poolt nimetatud esindaja – riigisekretär Konrad Szymański, tõrjunud KE asejuhi etteheiteid. Meie ei jaga arvamust, et dialoogi niisugune tase pole pädev. Seadusandliku protsessi elluviimise edenedes on Poola edaspidigi valmis andma infot justiitsvaldkonna reformi juurutamise teemal.

   

  Poola on valmis pidama Euroopa Komisjoniga dialoogi, austades EL liikmesriigi suveräänsuse põhimõtteid. Dialoogile ei aita kaasa Komisjoni-poolsed suunised, kellega valitsuse koosseisust tahetaks läbirääkimisi pidada, ega ultimatiivsete terminite kasutamine ministrite esinemise kuulamistel Brüsselis.

   

  Toetame oma varasemat deklaratsiooni valmidusest tutvustada Euroopa Komisjoni esindajaile kõiki seadusloomeprotsesside aspekte, millised on suunatud justiitsvaldkonna reformide elluviimisele.

   

   

  Välisministeeriumi pressiesindaja büroo

   

  Print Print Share: