close

 • Olla truu mu Isamaale, Poola Vabariigile

   

 • POOLAST

 • Poola üldandmed

  Pindala: pindalalt on Poola 63. kohal maailmas ja
  9. kohal Euroopas
  - maismaa hõlmab 312 685 km²
  - territoriaalvete pindala on 8,7 tuhat km²
  - merelahtede pindala (Szczecini ja Visla laht) 1,2 tuhat km²

  Rahvaarv: 38,6 mln elanikku (Poola Statistikaameti andmetel 2000. a. seisuga)

  Riigikeel: poola keel

  Pealinn: Varssavi (Warszawa) - 1,6 mln elanikku

  Rahaühik: 1 zlotti=100 grossi

  Riigikord: parlamentaarne demokraatia. Parlament -  kahekojaline Rahvuskogu valitakse üldistel otsestel valimistel 4 aastaks. Poola Vabariigi riigikorra õiguslikud alused on sätestatud 2. aprillil 1997. a. vastu võetud Poola Vabariigi Põhiseaduses.

  President: Lech Kaczyński (alates 23. detsembrist 2005. a.). Poola Vabariigi President valitakse üldistel otsestel valimistel ning tema ametiaeg kestab 5 aastat alates ametivande andmise päevast.

  Parlament: parlamendi alamkoja - Seimi koosseisu kuulub 460 saadikut, kes valitakse üldistel otsestel valimistel. Seim valitakse neljaks aastaks. Ülemkoja - Senati koosseisus on 100 senaatorit. Senat valitakse neljaks aastaks.

  Valitsus: peaminister Donald Tusk

   

  Haldusjaotus:

  - 16 vojevoodkonda
  - 315 powiatti ja 65 powiati õigustega linna
  - 2489 valda

 • Podlaskie - http://www.bialystok.uw.gov.pl/
 • Kujawsko-Pomorskie - http://www.uwoj.bydgoszcz.pl/
 • Pomorskie - http://www.uw.gda.pl/
 • Lubuskie - http://www.wojewodalubuski.pl/
 • Śląskie - http://www.katowice.uw.gov.pl/
 • Świętokrzyskie - http://www.kielce.uw.gov.pl/
 • Małopolskie - http://www.uwoj.krakow.pl/
 • Łódzkie - http://www.uw.lodz.pl/
 • Warmińsko-Mazurskie - http://www.uw.olsztyn.pl/
 • Opolskie - http://www.opole.uw.gov.pl/
 • Wielkopolskie - http://www.poznan.uw.gov.pl/
 • Dolnośląskie - http://www.uwoj.wroc.pl/
 • Mazowieckie - http://www.mazowsze.uw.gov.pl/
 • Zachodniopomorskie - b.d.
 • Lubelskie - http://www.uw.gov.lublin.pl/
 • Podkarpackie - http://www.uw.rzeszow.pl/

   

  Keskvõimuorganid:

 • Poola Vabariigi Presidendi Kantselei http://www.prezydent.pl/
 • Poola Vabariigi Seimi Kantselei http://www.sejm.gov.pl/
 • Poola Vabariigi Senati Kantselei http://www.senat.gov.pl/
 • Kõrgeim Riigikontrollikoda http://www.nik.gov.pl/
 • Konstitutsiooni Tribunal http://www.trybunal.gov.pl/
 • Ülemkohus http://www.sn.pl/
 • Ministrite Nõukogu Esimehe Kantselei http://www.kprm.gov.pl/
 • Kõrgeim Halduskohus


  Ministeeriumid:

 • Haridus- ja spordiministeerium http://www.menis.gov.pl/
 • Rahandusministeerium http://www.mf.gov.pl/
 • Majandus-, töö- ja sotsiaalpoliitika ministeerium http://www.mpips.gov.pl/
 • Kultuuriministeerium http://www.mk.gov.pl/
 • Infrastruktuuriministeerium http://www.mi.gov.pl/
 • Kaitseministeerium http://www.finmon.mil.pl/
 • Keskkonnaministeerium http://www.mos.gov.pl/
 • Põllumajanduse ja maaelu arengu ministeerium http://www.minrol.gov.pl/
 • Riigivarade ministeerium http://www.mst.gov.pl/
 • Justiitsministeerium http://www.ms.gov.pl/
 • Sise- ja haldusministeerium http://www.mswia.gov.pl/
 • Välisministeerium http://www.msz.gov.pl/
 • Tervishoiuministeerium http://www.mzios.gov.pl/ 
 •  

Print Print Share: