close

 • Olla truu mu Isamaale, Poola Vabariigile

   

 • PRO POLONIA

 • Poola-Eesti Klubi MTÜ Pro Polonia on loodud 2003. aastast Poola Suursaatkonna juures tegutsenud Poola-Eesti Äriklubi baasil. Lisaks ärimeestele on Klubi nüüdsest avatud kõigile, kes on Poolast huvitatud ja soovivad Pro Polonia Poolat tutvustavates projektides kaasa lüüa.


  Pro Polonia eesmärgid:
  - Eesti-Poola majandus- ja kulutuurialase koostöö tõhustamine.
  - Koolituste ja seminaride korraldamine.
  - Ühisturunduslike ürituste korraldamine ja läbiviimine.
  - Heategevuslike ürituste korraldamine ja toetamine.
  - Ettevõtjate ühistegevuse arendamine ja omavahelise koostöö korraldamine ning edendamine.
  - Ettevõtluspäevade korraldamine.
  - Messide ja ettevõtete ühiskülastuste korraldamine.
  - Riikliku ja erasektori vahelise koostöö ja infovahetuse korraldamine.
  - Kultuuriürituste korraldamine.
  - Poolat tutvustavate meediamaterjalide ja väljaannete avaldamine.

   

   

   

   

  Pro Polonia tegevus  2012. aastal: 

   

   

  07.03.2012. toimus MTÜ Pro Polonia üldkoosolek, kus arutati 2012. a. tegevusplaani ja Poola Suursaatkonna projektides osalemist.

  27.06.2012. toimus MTÜ Pro Polonia üldkoosolek, mille päevakorras oli 2011. a. majandusaasta aruande kinnitamine.

  Nagu ka eelmisel aastal, osalesid Poola-Eesti Klubi Pro Polonia liikmed aktiivselt  Poolat tutvustavatel üritustel.

  Tähtsaimad neist: 

  11.-14.04.2012. osalesid Pro Polonia liikmed Ehitusmessil, tutvustades Poola ehitussektorit Poola suursaatkonna stendil.

  31.05.2012. esines Pro Polonia Postimehe vahel ilmunud Poola erilehe sponsori rollis – erilehes avaldati artikkel ja sponsorlogo. 

  08.06.-15.06.2012. Pro Polonia liikmed osalesid aktiivselt Poola Päevadel  Solaris Keskuses:

  -  Poola kampaanias Solaris toidupoes, andes allahindlusi ja korraldades Poola toiduainete esitlusi,

  - Kontaktpäeval -  luues ärikontakte Poola tootjatega,

  - Reisipäeval - tutvustades Poolat kui turismimaad,

  - Poola Päevade külaliste teeninduses, esinedes omavalitsuste ja ettevõtjate delegatsioonide grupijuhtidena,

  - loosimise korraldamisel, finantseerides auhindu loosimise võitjatele,

  jne.

   

  17.09.2012. osalesid Pro Polonia liikmed Poola ja Eesti vahelise sõbraliku koostöö ja Balti riikide heanaaberlike suhete traktaadi allkirjastamise 20. aastapäeva ja Poola Armee päeva tähistamisel. Poola allveelaeva ORP „Orzeł" Tallinnast põgenemise aastapäeva puhul asetati  Pro Polonia poolt mälestuspärg vanalinnas asuva mälestustahvli juurde.

   

  18.09. osalesid Pro Polonia liikmed kohtumisel „Noorte vaba aja sotsioloogia ja linnade mainekujundus“ Tallinna Linnavolikogus,  kus esinesid lektorid Poolast.  

   

   

   

  koduleht: www.poola.ee

   

   

   

  Print Print Share: